BALTIC BRIDGE: Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą Green S.A.

2020-06-16 15:50
publikacja
2020-06-16 15:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-16
Skrócona nazwa emitenta
BALTIC BRIDGE
Temat
Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą Green S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Baltic Bridge S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała aneks do umowy sprzedaży instrumentów finansowych, zawartej w dniu 29 września 2016 roku, na podstawie której Spółka sprzedała 20.999.999 akcji imiennych spółki pod firmą Green Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
Zgodnie z treścią zawartego aneksu cena za akcje spółki pod firmą Green Spółka Akcyjna, zostanie zapłacona w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku. Pozostałe postanowienia Umowy pozostały bez zmian.
O zawarciu umowy sprzedaży wyżej wymienionych akcji Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 22/2016 z dnia 29 września 2016 roku.
Zbyte udziały stanowiły 92,69% kapitału zakładowego spółki pod firmą Green Spółka Akcyjna. Udziały zostały sprzedane za cenę wynoszącą 23.848.000,00 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-16 Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki