BALTIC BRIDGE: Powołanie Członków Komitetu Audytu Spółki

2019-09-06 13:46
publikacja
2019-09-06 13:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-06
Skrócona nazwa emitenta
BALTIC BRIDGE
Temat
Powołanie Członków Komitetu Audytu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Baltic Bridge S.A. (“Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 6 września 2019 roku powołała nowych Członków Komitetu Audytu Spółki w osobach:
1. Pana Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego, któremu Rada Nadzorcza powierzyła sprawowanie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki, oraz
2. Pana Leszka Wiśniewskiego, któremu Rada Nadzorcza powierzyła sprawowanie funkcji Członka Komitetu Audytu Spółki.

Skład Komitetu Audytu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu jest następujący:
1. Pan Bartłomiej Gajecki – Przewodniczący Komitetu Audytu Spółki
2. Pan Leszek Wiśniewski – Członek Komitetu Audytu Spółki
3. Pan Mariusz Koper – Członek Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymogi określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-06 Robert Radoszewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki