BALTIC BRIDGE: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

2020-01-22 10:51
publikacja
2020-01-22 10:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-22
Skrócona nazwa emitenta
BALTIC BRIDGE
Temat
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku obrotowym 2020.

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

• jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku (R) – 29 kwietnia 2020 roku
• jednostkowy raport kwartalny Spółki za I kwartał 2020 roku – 29 maja 2020 roku
• jednostkowy raport półroczny Spółki za I półrocze 2020 roku – 30 września 2020 roku
• jednostkowy raport kwartalny Spółki za III kwartał 2020 roku – 27 listopada 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał roku obrotowego 2020.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-22 Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki