REKLAMA

Aplisens w latach 2014-2016 na inwestycje przeznaczy 39,2 mln zł - strategia

2014-03-04 19:14
publikacja
2014-03-04 19:14

Grupa Aplisens w latach 2014-2016 planuje przeznaczyć na inwestycje 39,2 mln zł. Planowane inwestycje zakładają m.in. zakończenie rozbudowy potencjału produkcyjnego w Radomiu i Krakowie - wynika ze strategii grupy Aplisens na lata 2014-2016.

W 2014 roku na inwestycje trafi 16,4 mln zł, w 2015 roku 13,3 mln zł, zaś w 2016 roku 9,5 mln zł. Aplisens podał w komunikacie, że planowane nakłady obejmują m.in. wydatki na składniki rzeczowego majątku trwałego, prace badawczo-rozwojowe, nowe technologie, nakłady na zagraniczne spółki dystrybucyjne oraz zwiększenie kapitału obrotowego w poszczególnych spółkach.

"Zarząd planuje realizację planów inwestycyjnych przy wykorzystaniu w pierwszej kolejności środków własnych. (...) W przypadku pojawienia się nowych szans rozwoju grupy wymagających poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych, zarząd podejmie decyzję o wyborze innych sposobów finansowania rozwoju, dostosowanych do bieżącej sytuacji rynkowej" - napisano.

Na koniec 2013 roku grupa Aplisens posiadała 15 mln zł gotówki oraz nie korzystała z żadnych linii kredytowych. Strategia Aplisensu nie wyklucza również przejęcia podmiotu posiadającego komplementarne produkty lub usługi.

W komunikacie Aplisens podał, że w styczniu 2014 roku został zakończony pierwszy etap budowy fabryki przetworników ciśnienia w Radomiu.

"Pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego, stworzonego na tym etapie, nastąpi w III kw. 2014 i zwiększy moce produkcyjne przetworników ciśnienia o około 15 proc. w stosunku do 2013 roku" - napisano.

"W kolejnych latach będzie następowało dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych tak, aby docelowo, było możliwe zwiększenie potencjału wytwórczego w obszarze przetworników ciśnienia oraz dodatkowo sond głębokości o około 50 proc. w stosunku do roku 2013. Uzyskanie pełnych mocy produkcyjnych planowane jest na lata 2016 - 2017" - dodano.

Aplisens poinformował również, że w fabryce w Radomiu planowana jest również produkcja urządzeń do pomiaru innych wielkości fizycznych.

"Produkcja ta zostanie uruchomiona począwszy od 2015 roku. W latach 2015/2016 planowane jest zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę kolejnej hali produkcyjnej w Radomiu. Termin rozpoczęcia prac budowlanych uzależniony będzie od stopnia wykorzystania istniejących hal" - podała spółka.

W komunikacie dodano, że we wrześniu 2014 roku planowane jest również zakończenie budowy zakładu produkcji czujników i przetworników temperatury w Krakowie.

"Do nowo wybudowanego zakładu zostanie przeniesiona produkcja z obecnie wynajmowanych pomieszczeń, dzięki czemu moce produkcyjne czujników i przetworników temperatury zwiększą się o 100 proc. w stosunku do 2013 roku" - napisano.

APLISENS CHCE ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ EKSPORTOWĄ

Polski rynek w strukturze sprzedaży grupy Aplisens na koniec 2013 roku stanowił 52,2 proc. udziałów w całości sprzedaży.

"Zarząd stawia sobie za cel uzyskiwać w kolejnych trzech latach około 6-8 proc. średniorocznie wzrostu sprzedaży na rynku krajowym. Zarząd upatruje szans na znacznie bardziej dynamiczny wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych, w szczególności rynkach UE, WNP oraz na wybranych rynkach pozaeuropejskich" - napisano w strategii.

Udział rynków UE stanowił 17,9 proc. sprzedaży grupy Aplisens w 2013 r.

"Udział ten systematycznie rośnie, a tendencje te powinny zostać utrzymane również w kolejnych latach" - napisano.

Zarząd Aplisensu liczy, że w ciągu najbliższych trzech lat sprzedaż z rynków UE ma rosnąć 20 proc. średniorocznie.

Rynki WNP w strukturze przychodów grupy Aplisens na koniec 2013 roku miały 24,5 proc. udziałów w całości sprzedaży.

"Pomimo spowolnienia gospodarczego w Rosji w drugiej połowie 2013 roku i zdecydowanego zmniejszenia zamówień z tego rynku, sprzedaż Aplisens na rynki WNP wzrosła z 12,7 mln zł w 2011 roku do 15,63 mln zł w 2013, tj. średniorocznie o 11,5 proc. W ocenie zarządu potencjał wzrostu zamówień na rynkach krajów WNP przez najbliższe trzy lata może wynieść średniorocznie około 15 proc." - napisano.

Strategia Aplisensu zakłada również zwiększenie sprzedaży produktów grupy do krajów pozaeuropejskich przez najbliższe 3 lata w średniorocznym tempie ok. 25 proc. (PAP)

kam/ jtt/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki