REKLAMA

Allegro najmocniej niedoważaną przez OFE spółką w WIG20

2021-01-19 10:46
publikacja
2021-01-19 10:46
Allegro najmocniej niedoważaną przez OFE spółką w WIG20
Allegro najmocniej niedoważaną przez OFE spółką w WIG20
fot. Casimiro PT / / Shutterstock

Allegro jest najmocniej niedoważaną przez OFE spółką względem jej udziału w WIG20, zaś PKO BP najbardziej przeważaną - wynika z wyliczeń PAP Biznes. Wśród średnich spółek najmocniej przeważone pozostają akcje ING BSK, a niedoważone zostało Ten Square Games. Z kolei w sWIG80 są to odpowiednio: Polenergia i OncoArendi Therapeutics.

Allegro, które zadebiutowało na GPW w połowie października ubiegłego roku i niemal natychmiast trafiło do WIG20 w ramach nadzwyczajnej korekty składu indeksu, jest najbardziej niedoważaną przez OFE spółką, względem jej udziału w indeksie. Po raz kolejny najbardziej przeważaną przez OFE spółką w WIG20 zostało PKO BP.

Zaangażowanie OFE w PKO BP stanowiło na koniec 2020 r. 16,2 proc. łącznej wartości alokacji funduszy w akcje spółek z WIG20. Jest to o 4,4 pkt. proc. więcej niż wynosi ustalany przez GPW udział PKO BP w indeksie. Fundusze przeważają łącznie 14 spółek, w znaczącym stopniu także akcje PKN Orlen (o 2,7 pkt. proc.) i Santander BP (o 2,0 pkt. proc.). Allegro niedoważane jest o 9,6 pkt. proc. Na kolejnych miejscach rankingu są Dino (niedoważenie o 3,2 pkt. proc.) i CD Projekt (o 2,5 pkt. proc.).

W ramach listopadowej korekty składu WIG20 Play Communications opuściło indeks i zostało zastąpione przez Asseco Poland. Choć na koniec 2020 r. OFE zwiększyły zaangażowanie w Alior Bank o blisko 1,7 pkt. proc. do 34,8 proc., to Asseco Poland znalazło się na pierwszym miejscu wśród spółek z WIG20 pod względem udziału OFE w akcjonariacie (łącznie 37,8 proc.). Z kolei spółką z najmniejszym udziałem zostało Allegro (łącznie 2,2 proc.).

Fundusze emerytalne najbardziej zwiększyły zaangażowanie w Orange Polska (+4,2 pkt. proc. rdr), a po przeciwnej stronie jest CD Projekt, w którego kapitale udział OFE spadł o 2,3 pkt. proc.

Poniżej zestawienie zaangażowania OFE w spółki z WIG20, na koniec 2020 r.:

Nazwa spółki Łączny udział OFE w kapitale spółki na koniec 2020 (proc.) Zmiana udziału OFE w kapitale spółki rdr (pp) Udział pakietów akcji spółki w łącznej alokacji OFE w indeks (proc.) Udział spółki w indeksie (proc.) Przeważanie / niedoważanie (pp) Wartość pakietów OFE na koniec 2020 (zł)
ALIOR 34,79 1,68 1,11 0,71 0,40 772 830 554
ALLEGRO 2,16 2,16 2,70 12,32 -9,63 1 879 719 362
ASSECOPOL 37,76 0,82 3,07 1,78 1,28 2 138 458 596
CCC 29,34 -1,18 2,02 1,55 0,47 1 408 557 166
CDPROJEKT 15,65 -2,33 6,23 8,69 -2,47 4 341 554 623
CYFRPLSAT 19,35 1,13 5,42 3,94 1,48 3 779 485 225
DINOPL 8,12 0,58 3,30 6,48 -3,18 2 299 381 214
JSW 7,00 -0,60 0,31 0,64 -0,33 213 025 548
KGHM 24,68 -0,82 12,99 11,73 1,27 9 060 927 281
LOTOS 16,10 1,09 1,77 1,68 0,09 1 235 451 468
LPP 25,87 4,06 5,68 4,28 1,40 3 959 856 807
ORANGEPL 20,75 4,23 2,57 2,00 0,58 1 792 989 880
PEKAO 18,93 2,52 4,39 5,09 -0,70 3 062 384 766
PGE 17,44 1,58 3,06 2,44 0,62 2 130 572 478
PGNIG 11,60 1,01 5,31 4,20 1,11 3 705 192 037
PKNORLEN 29,58 0,75 10,53 7,86 2,68 7 344 069 623
PKOBP 30,82 2,34 16,19 11,77 4,42 11 288 090 334
PZU 17,53 0,78 7,01 8,59 -1,58 4 888 805 420
SANPL 17,90 1,53 4,92 2,93 2,00 3 433 057 295
TAURONPE 20,89 3,87 1,43 1,33 0,10 998 510 198

* Pozycja przeważania/niedoważania akcji spółki została wyliczona jako różnica między udziałem jaki akcje spółki w portfelach OFE mają w łącznej alokacji funduszy w indeks (tj. w łącznej wartości akcji wszystkich spółek z indeksu posiadanych przez OFE), a udziałem spółki w indeksie ustalanym przez GPW.

ING PONOWNIE FAWORYTEM OFE W mWIG40

Wśród średnich spółek ING BSK stanowi największą pozycję w portfelach OFE, bo 15,9 proc. ich łącznej alokacji w spółki z mWIG40. Bank jest także najmocniej przeważaną spółką względem indeksu (o blisko 6 pkt. proc.).

Na drugim miejscu pod względem przeważania znalazła się Grupa Kęty (o 2,6 pkt. proc.). Kęty to także trzecia spółka na GPW pod względem obecności OFE w akcjonariacie, fundusze posiadają bowiem 71,3 proc. akcji. Większe zaangażowanie mają one tylko w notowanej w mWIG40 Develii (74,8 proc. akcji.) i Ferro z sWIG80 (mają 71,5 proc. akcji.)

Na przeciwległym biegunie znalazło się Ten Square Games, niedoważane o 2,8 pkt. proc. Fundusze alokowały w producenta gier 0,7 proc. swojej ekspozycji na średnie spółki i posiadają 5,3 proc. jego kapitału zakładowego.

OFE najbardziej zwiększyły zaangażowanie w Kruka, podnosząc udział w kapitale zakładowym o 9,1 pkt. proc. do 57,1 proc. W mniejszej skali fundusze emerytalne umacniały się w akcjonariacie DataWalk (o 5,8 pkt. proc.) oraz Develii (o 4,2 pkt. proc.).

W największym stopniu, bo o 8,2 pkt. proc., OFE zmniejszyły zaangażowanie w PKP Cargo, zaś po około 5,5 pkt. proc. w Echo i Mercator Medical.

OFE całkowicie opuściły akcjonariat XTB i Play Way. OFE nie inwestują także w CI Games i Biomed Lublin.

Poniżej zestawienie zaangażowania OFE w spółki z mWIG40, na koniec 2020 r.:

Nazwa spółki Łączny udział OFE w kapitale spółki na koniec 2020 (proc.) Zmiana udziału OFE w kapitale spółki rdr (pp) Udział pakietów akcji spółki w łącznej alokacji OFE w indeks (proc.) Udział spółki w indeksie (proc.) Przeważanie / niedoważanie (pp) Wartość pakietów OFE na koniec 2020 (zł)
11BIT 8,84 -1,98 0,33 1,85 -1,53 99 132 722
AMICA 37,26 1,80 1,39 1,32 0,07 421 896 377
AMREST 14,00 1,68 2,88 3,69 -0,81 877 241 574
ASSECOSEE 31,67 2,14 2,31 1,95 0,37 704 462 538
BENEFIT 26,24 0,10 2,08 1,91 0,17 633 449 677
BIOMEDLUB 0,00 0,00 0,00 0,58 -0,58 0
BNPPPL 1,83 0,10 0,56 1,88 -1,32 170 877 417
BUDIMEX 36,59 4,19 9,36 6,94 2,42 2 849 029 260
CIECH 22,07 1,08 1,24 1,49 -0,25 376 476 249
CIGAMES 0,00 0,00 0,00 0,30 -0,30 0
CLNPHARMA 16,76 -1,18 0,96 1,04 -0,08 292 170 173
COMARCH 46,26 4,10 2,36 1,81 0,55 718 648 817
CORMAY 1,50 0,00 0,00 0,14 -0,13 1 452 217
DATAWALK 5,80 5,80 0,18 1,28 -1,10 54 712 408
DEVELIA 74,84 4,24 2,17 1,58 0,59 660 326 426
DOMDEV 17,88 -0,11 1,71 1,72 -0,01 519 893 582
ECHO 28,35 -5,76 1,55 1,01 0,54 472 531 729
ENEA 20,84 0,82 1,97 2,50 -0,53 600 856 590
EUROCASH 20,26 3,64 1,30 1,96 -0,66 397 036 105
FAMUR 37,71 -0,44 1,60 1,22 0,38 486 419 410
GPW 22,43 -0,59 1,42 2,24 -0,82 433 701 907
GRUPAAZOTY 23,09 -0,33 2,08 2,31 -0,23 633 338 447
GTC 30,16 -1,09 3,46 2,13 1,34 1 054 604 095
HANDLOWY 18,25 1,24 2,78 2,07 0,71 845 925 123
INGBSK 21,80 0,55 15,93 9,95 5,98 4 850 081 725
INTERCARS 50,23 2,79 5,50 3,54 1,96 1 673 645 354
KERNEL 12,05 0,07 1,59 3,92 -2,33 485 416 352
KETY 71,28 -4,37 11,15 8,51 2,63 3 393 070 140
KRUK 57,06 9,10 5,06 4,05 1,01 1 539 334 868
LIVECHAT 22,38 2,31 2,00 2,83 -0,83 608 852 073
MABION 19,74 -3,95 0,18 0,31 -0,12 55 931 976
MBANK 19,73 0,89 5,01 4,25 0,76 1 525 184 977
MERCATOR 0,57 -5,41 0,08 2,70 -2,62 25 233 348
MILLENNIUM 33,69 3,25 4,44 3,58 0,86 1 352 448 167
NEUCA 10,09 -0,17 0,95 1,71 -0,77 288 076 156
PKPCARGO 37,60 -8,19 0,76 0,74 0,02 231 014 941
PLAYWAY 0,00 -0,19 0,00 1,36 -1,36 0
TSGAMES 5,27 1,03 0,69 3,45 -2,76 211 127 626
WIRTUALNA 33,06 0,86 2,94 2,96 -0,02 895 045 692
XTB 0,00 -2,28 0,00 1,23 -1,23 0

POLENERGIA NAJBARDZIEJ PRZEWAŻANA W SWIG80, A ONCO ARENDI NIEDOWAŻANE

Na pierwszym miejscu pod względem przeważania względem sWIG80 jest Polenergia, której akcje stanowią 6,6 proc. alokacji OFE w ten indeks, o 2,6 pkt. proc. więcej niż wynikałoby z udziału spółki w indeksie ustalonego przez GPW. Polenergia stanowi tym samym największą pozycję w portfelu małych firm OFE.

Najmocniej niedoważane jest OncoArendi Therapeutics (o 1,7 pkt. proc.), a tuż za nim jest Stalprodukt (o 1,6 pkt. proc.).

OFE w ubiegłym roku najmocniej zwiększyły zaangażowanie w Wawel (o 4,2 pkt. proc. do 36 proc.) i Ryvu Therapeutics (o 3,8 pkt. proc. do 25,5 proc.).

Z kolei fundusze emerytalne w 2020 r. w największym stopniu zredukowały pozycję w Medicalgorithmics (o 12,2 pkt. proc. do 27,1 proc.). Spadek udziału OFE w kapitale zakładowym po około 5-6 pkt. proc. odnotowały Trakcja, Wielton, Astarta, PBKM, a także Boryszew. Tym samym OFE całkowicie opuściły akcjonariat Boryszewa, podobnie jak Harper Hygienics i Boom Bit.

W WIG80 jest łącznie 19 spółek, w których akcjonariacie nie znajduje się żadne OFE. Przed rokiem było ich 9.

Poniżej zestawienie zaangażowania OFE w spółki z sWIG80, na koniec 2020 r.:

Nazwa spółki Łączny udział OFE w kapitale spółki na koniec 2020 (proc.) Zmiana udziału OFE w kapitale spółki rdr (pp) Udział pakietów akcji spółki w łącznej alokacji OFE w indeks (proc.) Udział spółki w indeksie (proc.) Przeważanie / niedoważanie (pp) Wartość pakietów OFE na koniec 2020 (zł)
ABPL 58,62 -0,08 3,43 2,09 1,34 303 437 060
ACAUTOGAZ 19,26 -2,23 0,77 1,39 -0,62 67 894 961
AGORA 41,73 -0,35 1,60 1,31 0,30 141 612 884
AIGAMES 0,00 0,00 0,00 0,30 -0,30 0
AIRWAY 0,00 0,00 0,00 0,24 -0,24 0
ALUMETAL 44,98 2,21 3,74 2,46 1,28 330 098 704
AMBRA 17,72 1,16 0,97 0,94 0,03 85 891 353
APATOR 31,10 2,61 2,71 2,43 0,28 239 432 261
ARCHICOM 14,76 1,27 0,98 0,75 0,23 86 535 158
ARCTIC 1,18 0,00 0,05 0,62 -0,57 4 586 729
ASBIS 5,86 0,00 0,29 1,40 -1,11 25 992 925
ASSECOBS 36,46 0,01 5,13 3,33 1,80 453 496 862
ASTARTA 4,51 -5,62 0,34 1,04 -0,70 29 817 825
ATAL 7,25 0,93 1,03 1,05 -0,02 90 962 400
ATMGRUPA 21,88 3,20 0,85 0,73 0,12 75 025 892
AUTOPARTN 28,38 2,75 3,35 2,62 0,73 296 142 311
BIOTON 0,00 0,00 0,00 0,84 -0,84 0
BOGDANKA 13,03 -1,25 0,97 1,12 -0,15 85 444 548
BOOMBIT 0,00 -2,53 0,00 0,17 -0,17 0
BORYSZEW 0,00 -5,80 0,00 1,30 -1,30 0
BOS 4,79 -0,07 0,30 0,78 -0,47 26 712 638
COMP 41,20 0,00 1,48 1,19 0,29 130 739 795
DEBICA 5,06 -0,04 0,62 0,69 -0,07 54 569 712
EKOEXPORT 0,00 0,00 0,00 0,15 -0,15 0
ENTER 18,09 0,08 1,42 1,65 -0,23 125 583 400
FERRO 71,49 0,13 4,30 2,66 1,64 379 732 355
FORTE 45,45 2,27 4,97 2,81 2,16 439 128 546
GAMEOPS 0,00 0,00 0,00 0,11 -0,11 0
GETIN 0,02 0,00 0,00 0,35 -0,35 26 738
GETINOBLE 0,00 0,00 0,00 0,43 -0,43 0
GLCOSMED 0,00 0,00 0,00 0,23 -0,23 0
GRODNO 0,00 0,00 0,00 0,40 -0,40 0
HARPER 0,00 -0,63 0,00 0,16 -0,16 0
INC 0,00 0,00 0,00 0,27 -0,27 0
INTERAOLT 0,00 0,00 0,00 0,37 -0,37 0
KOGENERA 34,24 0,00 2,01 1,09 0,92 177 859 883
KRUSZWICA 2,38 0,48 0,41 0,80 -0,39 36 187 851
KRVITAMIN 0,00 0,00 0,00 0,17 -0,17 0
LENTEX 11,34 -1,58 0,68 0,79 -0,12 59 967 566
LUBAWA 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 0
MCI 4,34 0,45 0,38 0,86 -0,48 33 616 266
MEDICALG 27,13 -12,22 0,30 0,38 -0,08 26 334 816
MENNICA 29,17 -0,16 3,23 2,20 1,03 285 477 625
MIRBUD 11,21 0,00 0,39 0,85 -0,46 34 614 832
MLPGROUP 19,79 -0,53 3,67 2,53 1,13 324 052 580
MLSYSTEM 0,00 0,00 0,00 1,02 -1,02 0
NETIA 15,41 1,12 2,94 2,39 0,55 259 670 178
NEWAG 36,27 -0,09 4,84 2,76 2,08 428 019 476
OAT 5,73 1,99 0,45 2,11 -1,66 39 794 585
OPONEO .PL 23,53 1,80 1,54 1,62 -0,09 135 649 143
PBKM 14,21 -5,53 1,15 1,34 -0,19 101 502 868
PCCROKITA 4,70 0,00 0,55 0,81 -0,27 48 260 494
PEKABEX 13,00 1,29 0,61 0,86 -0,24 54 252 322
POLENERGIA 23,50 -0,77 6,59 4,01 2,58 582 030 669
PGSSOFT 11,32 0,07 0,47 0,66 -0,19 41 687 551
PHN 22,91 -2,07 1,48 0,79 0,68 130 431 546
POLICE 14,51 -2,98 2,49 1,25 1,23 219 601 320
POLIMEXMS 0,00 0,00 0,00 1,14 -1,14 0
R22 10,99 0,58 0,61 0,95 -0,34 53 899 048
RAINBOW 24,66 -2,02 0,96 0,89 0,06 84 584 914
RYVU 25,50 3,83 2,60 2,77 -0,18 229 549 342
SANOK 58,35 -0,45 3,46 2,33 1,13 305 407 724
SANWIL 0,00 0,00 0,00 0,11 -0,11 0
SELVITA 22,43 0,99 2,25 3,01 -0,76 199 234 778
SNIEZKA 32,33 -0,03 4,12 2,23 1,89 364 450 911
STALEXP 7,12 0,00 0,67 1,61 -0,94 58 882 774
STALPROD 7,90 2,02 1,50 3,10 -1,60 132 380 019
SYNEKTIK 6,98 0,00 0,18 0,56 -0,38 16 115 524
TIM 9,94 0,34 0,45 1,27 -0,82 40 105 973
TORPOL 13,53 0,54 0,45 0,91 -0,46 39 764 033
TOYA 8,91 2,76 0,44 0,89 -0,44 38 997 004
TRAKCJA 8,67 -5,93 0,18 0,45 -0,27 16 003 014
ULTGAMES 0,00 0,00 0,00 0,39 -0,39 0
UNIMOT 2,83 0,00 0,09 0,50 -0,41 7 772 379
VIGOSYS 7,41 0,00 0,35 1,39 -1,04 31 039 880
VOXEL 16,58 0,41 0,80 1,07 -0,28 70 368 633
VRG 34,53 -2,67 2,52 2,71 -0,19 222 301 378
WAWEL 36,03 4,18 3,55 2,08 1,47 313 822 027
WIELTON 1,42 -5,81 0,07 0,65 -0,58 5 752 611
ZEPAK 24,31 -2,54 1,29 0,80 0,49 113 793 262

(PAP Biznes)

kk/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
jes
Autorze, który wstydziłeś się podpisać pod swoimi wypocinami, podpowiem, że jest niedoważone tylko dlatego, że jest za drogie - wycena z kosmosu.
forfun
szkoda że allegro się skończy przez swą pazerność i przeregulowanie bo to jednak firma krajowa choć właściciel jest obcy.
dodatkowo dojdzie ekspansja innych amazonów aliexpresów banggodów itp itd oni są gorsi dla pracowników lub sprzedawców ale lepsi dla klientów allegro zaś kasuje jak za zboże a jednocześnie
szkoda że allegro się skończy przez swą pazerność i przeregulowanie bo to jednak firma krajowa choć właściciel jest obcy.
dodatkowo dojdzie ekspansja innych amazonów aliexpresów banggodów itp itd oni są gorsi dla pracowników lub sprzedawców ale lepsi dla klientów allegro zaś kasuje jak za zboże a jednocześnie wcale nie chroni wybitnie kupujących

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki