REKLAMA

Allegro.eu: Allegro.eu S.A. Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2020-11-17 18:39
publikacja
2020-11-17 18:39

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Allegro.eu S.A. przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na fakt, że w skład Rady Dyrektorów Spółki wchodzą zarówno dyrektorzy wykonawczy jak i niewykonawczy, trudno byłoby Radzie sporządzić schemat ilustrujący szczegółowy zakres obowiązków każdego członka Rady z osobna. Spółka nie wyklucza możliwości zastosowania się do tej zasady w przyszłości.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie zamierza publikować prognoz finansowych, w związku z czym ta zasada nie ma do niej zastosowania.


Załączniki
20201117_183920_0000130531_0000126252.pdf
20201117_183920_0000130531_0000126253.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki