REKLAMA

Ailleron chce do I kw. 23 kupić spółkę o przychodach rzędu 100 mln zł, nie planuje buy backu

2022-05-24 10:54
publikacja
2022-05-24 10:54
Ailleron chce do I kw. 23 kupić spółkę o przychodach rzędu 100 mln zł, nie planuje buy backu
Ailleron chce do I kw. 23 kupić spółkę o przychodach rzędu 100 mln zł, nie planuje buy backu
fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

Ailleron chce w 2022 roku lub najpóźniej w pierwszym kwartale 2023 roku dokonać akwizycji firmy o przychodach rzędu 100 mln zł - poinformował członek zarządu Ailleron Tomasz Król. Spółka nie planuje w tym roku buy backu, chce co roku zwiększać kwotę wypłacanej dywidendy.

"Cały czas obserwujemy rynek, naszym planem jest kupno większej spółki o przychodach rzędu 100 mln zł. Obserwujemy wyceny, czy się obniżą, liczymy też, że do kupna będą spółki, których właściciele jeszcze niedawno nie planowali sprzedać. Zakładamy, że w tym roku lub w pierwszym kwartale 2023 roku dokonamy akwizycji, która pozwoli nam rozszerzyć działalność geograficznie, a może też produktowo" - powiedział Tomasz Król podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Celem Ailleron jest pobicie 9,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej z 2020 roku, czyli sprzed sprzedaży udziałów w Software Mind.

Ailleron przed rokiem sprzedał udziały i inwestycje w Software Mind. Cały segment usługowy działalności Ailleron – Enterprise Services został przeniesiony do spółki Software Mind. Wartość wydzielonej części biznesu wyceniono na 150 mln zł (221 mln po wniesieniu środków). Enterprise Investors odkupił od Ailleron 26,7 proc. akcji Software Mind za 40 mln zł i dokapitalizował spółkę kwotą 71 mln zł.

Od transakcji z Enterprise Investors grupa wydała na przejęcia już ponad 120 mln zł, pozostały budżet to ok. 80 mln zł.

Tomasz Król podał, że płace w grupie Ailleron rosną w tempie 23 proc., ale zaznaczył, że spółce udaje się pokryć te koszty dzięki wyższym stawkom sprzedażowym.

Rada nadzorcza Ailleron pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu dotyczący przeznaczenia części zysku netto spółki za rok 2021 w kwocie 4 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 0,32 zł na akcję.

"Jest to kwota na poziomie dywidendy z zeszłego roku, gdyż pomimo osiąganych znacznie wyższych zysków, mamy spore inwestycje jeszcze przed sobą. W tym roku prawdopodobnie nie będziemy przeprowadzać skupu akcji własnych, natomiast naszym celem jest co roku zwiększanie kwoty wypłacanej dywidendy" – powiedział Tomasz Król.

W pierwszym kwartale 2022 roku Ailleron zanotował na poziomie skonsolidowanym przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 76,7 mln zł, co jest poziomem niemal 2-krotnie wyższym (wzrost o 97 proc.) do analogicznego okresu w roku 2021. Przedstawiciele spółki poinformowali, że bez uwzględnienia przychodów przejętych spółek wzrost rok do roku wyniósłby około 50 proc. Dotychczas przejęte spółki generują rentowność EBITDA na średnim poziomie 25 proc.

EBITDA Ailleron wyniosła 12,2 mln zł, czyli o 96 proc. wyżej rdr, zysk operacyjny wyniósł 9,4 mln zł (wzrost 127 proc.). Z kolei zysk netto osiągnął około 4,0 mln zł, co oznacza wzrost o 123 proc. i to mimo kosztów jednorazowych związanych z przejęciem (bez nich wynik netto za I kw. byłby na poziomie około 7 mln zł).

Grupa Ailleron działa w trzech obszarach - Technology Services (poprzednio Enterprise Services), operującym w ramach spółki Software Mind oraz FinTech i HotelTech operującymi w ramach Ailleron.

Dominującym segmentem działalności Grupy, zarówno pod względem skali działalności mierzonej poziomem sprzedaży jak i wyników, jest Technology Services, obejmujący rozwiązania informatyczne dla branży finansowej i e-commerce, rozwój i utrzymanie systemów telekomunikacyjnych oraz usługi świadczone w oparciu o własne produkty i platformy telekomunikacyjne.

Technology Services w całym okresie I kwartału zrealizował sprzedaż na poziomie ok. 62,9 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 143 proc. W ramach tego segmentu pojawia się już efekt konsolidacji w związku z dokonanymi akwizycjami w takich podmiotach jak Virtual Mind, Code Factory czy Chmurowisko.

"Od samego początku konsekwentnie realizowany jest projekt strategiczny, w ramach którego wraz z Enterprise Investors chcemy zbudować grupę będącą liderem w wybranych specjalizacjach sektorowych i technologicznych. Po wynikach za pierwszy kwartał możemy zaobserwować, że nasze podejście już przynosi wymierne efekty. Akwizycje realizowane dzięki środkom pozyskanym na dokapitalizowanie Software Mind, a także poprzez finansowanie dłużne, otwierają nam nowe rynki, dają dostęp do wysokiej klasy specjalistów IT, a przy tym pozytywnie wpływają na wyniki, co widać w raportach finansowych" - powiedział Tomasz Król.

Dodał, że realizacja strategii pozwoli osiągnąć kilkukrotnie większą skalę działalności.

Głównym kierunkiem rozwoju spółki na kolejne lata pozostanie wysokomarżowa zagranica.

"Wdrażamy swoje rozwiązania już w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach, ale rynek pozostaje niezwykle chłonny. Dlatego liczymy na utrzymanie tempa ekspansji m.in. w krajach niemieckojęzycznych takich jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria oraz Stanach Zjednoczonych. Eksport w przychodach to już niemal 75 proc." - powiedział Król.

Segment FinTech wygenerował przychody na poziomie 12,8 mln zł, odnotowując wzrost o 11 proc. W dalszym ciągu spółka w obszarze corporate banking realizuje długoterminowe duże projekty dla kilku klientów bankowych. Pozostałe obszary FinTech - LiveBank, Challenger, LeaseTech, z uwagi na duże zainteresowanie procesem digitalizacji są obiektem aktywnego developmentu produktowego, który ma zwiększyć atrakcyjność i dać możliwość skierowania oferty do nowych klientów, w szczególności na rynkach eksportowych.

„Wciąż dostrzegamy znaczny potencjał do zwiększenia swoich przychodów o obszarze Fintech. Warto pamiętać, że w ubiegłym roku i nadal dokonujemy znaczących inwestycji w ten segment, głównie dzięki środkom pozyskanym w ramach sprzedaży części udziałów w spółce Software Mind. Został opracowany całkowicie nowy – w pełni chmurowy i SaaS-owy – model dostarczania naszego flagowego rozwiązania – LiveBanku. Z punktu widzenia produktu to rewolucyjna zmiana, otwierająca dla niego globalny rynek banków i instytucji finansowych liczący tysiące podmiotów, o wartości - według szacunków - ok. 4,5 mld USD" - powiedział Król.

Obecnie Ailleron jest w trakcie zaawansowanych negocjacji na wdrożenie nowej wersji LiveBanku w kilku bankach.

W strukturze sprzedaży Ailleron, podobnie jak na przestrzeni ostatnich lat, dominuje sprzedaż exportowa przy coraz wyższej dynamice sprzedaży. Sprzedaż exportowa wzrosła w I kwartale 2022 r. do ponad 57,5 mln zł i osiągnęła rdr dynamikę ponad 220 proc. Znaczny przyrost eksportu jest konsekwencją rosnącego udziału biznesu Technology Services, który jest niemal w 100 proc. biznesem exportowym, a także rosnącego udziału eksportu w takich produktach jak LiveBank.

Ailleron stawia na rozwój w kilku kluczowych rynkach, gdzie jest w stanie osiągać wyższe marże. Jest to Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone oraz Azja Południowo–Wschodnia. Patrząc z perspektywy dwóch kluczowych rynków exportowych dynamika wzrostu przychodów rdr wyniosła w I kwartale odpowiednio – dla Unii Europejskiej niemal 209 proc., a dla Stanów Zjednoczonych ok. 220 proc.

W obszarze HotelTech zrealizowane przychody wyniosły niespełna 0,7 mln zł. (PAP Biznes)

pr/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki