REKLAMA

Action prognozuje 1,6-2,28 mld przychodów w latach 2017-21 i 3,5-4,3 proc. marży

2016-09-30 09:15
publikacja
2016-09-30 09:15

Action w prognozie sporządzonej na potrzeby planu restukturyzacyjnego zakłada, że przychody wyniosą od 1,6 mld zł w 2017 r. do 2,28 mld zł w 2021 r. przy marży wynoszącej od 3,5 proc. w 2017 r. do 4,3 proc. w 2021 r. Spółka zakłada stratę netto w latach 2016-2020 i niewielki zysk w 2021 r. - podał Action w raporcie.

Action napisał, że prognoza sporządzona została w podejściu konserwatywnym tj. przyjmującym że spółka może ostatecznie przegrać procesy administracyjne dotyczące dotychczas otrzymanych decyzji administracyjnych i będzie zmuszona uregulować domiarowe zobowiązania podatkowe w całości wraz z odsetkami.

"Przyjęte założenia dotyczące prognozowanych przychodów wynikają również z ostrożnej oraz konserwatywnej analizy rynku oraz możliwość sprzedażowych jakie posiada spółka z uwzględnieniem ryzyka destabilizacji i zmniejszenia obrotów wynikających z sytuacji zagrożenia niewypłacalnością i wdrożonego postępowania sanacyjnego" - napisano.

Prognoza zakłada spadek przychodów nawet o około 65 proc. i wynoszą one szacunkowo:

- 1.613,8 mln zł w 2017 roku;

- 1.740,9 mln zł w 2018 roku;

- 1.949,8 mln zł w 2019 roku;

- 2.124,1 mln zł w 2020 roku;

- 2.284 mln zł w 2021 roku.

Action zakłada marżę wynoszącą od 3,5 proc. w 2017 roku do 4,3 proc. w 2021 roku.

Głównym celem spółki obecnie jest wdrożenie procedur ochrony sądowej przed zaistnieniem niewypłacalności i spłacenie w okresie najbliższych 3 do 5 lat wszelkich zobowiązań wynikających z:

- pożyczek oraz kredytów długoterminowych szacowanych na kwotę 124,6 mln zł;

- pożyczek oraz kredytów krótkoterminowych szacowanych na kwotę 71,4 mln zł;

- zobowiązań o charakterze handlowym szacowanych na 387,4 mln zł;

- zobowiązań wynikających z nałożonych kar na szacowaną kwotę 80 mln zł jeżeli odwołania spółki Action S.A. na drodze sądowej okazałyby się nieskuteczne a szacowane kary uzyskałyby tytuł wykonawczy.

Action podał, że cel jakim jest spłata wierzycieli zostanie osiągnięty poprzez istotne obniżenie poziomu stanu magazynowego (wyprzedaż zapasów) i zwiększenie płynności w latach 2016-2021.

"Zarząd kładzie także nacisk na zwiększenie marży uzyskiwanej na sprzedaży oraz wolumenu sprzedaży. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne posłużą do sukcesywnej spłaty zobowiązań w latach 2018 - 2020" - napisano.

W raporcie napisano, że pomimo strat netto (strat księgowych) uzyskiwanych w latach 2016-2020 oraz niewielkiego zysku w 2021 r., prognozowane przepływy pieniężne umożliwią w pełni obsługę kosztów bieżących, finansowych oraz handlowych w tym najbardziej konserwatywnym scenariuszu. Efektem czego na koniec roku 2020 oraz 2021 spółka zgromadzi w gotówce oraz na rachunkach bankowych (a już po spłacie wszystkich zobowiązań), odpowiednio 13 mln zł oraz 25 mln zł przy całkowitej jak wyżej wskazano spłacie tj. do zera całego starego zadłużenia objętego układem a powstałego do końca lipca 2016 roku.

Na początku sierpnia sąd wydał postanowienie o postępowaniu sanacyjnym wobec Action. Zarząd w przedstawionych wstępnych propozycjach układowych zaproponował m.in. objęcie wszystkich wierzycieli w jednej grupie, karencję w spłacie zobowiązań do końca 2017 r. i umorzenie odsetek w całości. Zgodnie z decyzją sądu sędzią komisarzem wyznaczony został SSR Jarosław Zarębski, a zarządcą Krzysztof Gołąb. Spółce zezwolono na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu. (PAP)

gsu/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki