0,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
AWBUD SA (AWB)

Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 76 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-03
Skrócona nazwa emitenta
AWBUD
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Awbud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 3 grudnia 2019 r. pomiędzy Murapol Projekt sp. z o.o. 12 sp.k. z siedzibą w Bielsku-Białej, a Emitentem, został zawarty aneks („Aneks”) do umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2019 z dnia 6 marca 2019 r. („Umowa”).

Na podstawie Aneksu strony postanowiły zmienić treść Umowy i nadać jej nowy tekst jednolity.
Zgodnie z Aneksem ustalono, że:

• Łączne wynagrodzenie Spółki, które otrzyma od Inwestora stanowić będzie wysokość całkowitego, poniesionego przez Spółkę oraz zaakceptowanego przez Inwestora kosztu wykonania Obiektów lub ich części (etapu), na który składać się będą szczegółowo określone w Umowie koszty, tj. w szczególności: (i) koszty nabycia materiałów, (ii) bezpośrednie i pośrednie koszty budowy, w tym wynagrodzenie za robociznę świadczoną przez wszystkie osoby zaangażowane przez Spółkę w procesach budowy lub ich organizacji, wykonawców, podwykonawców, geodetów, geologów, ekspertów i innych, (iii) koszty przygotowania placów budowy („Budżet”) powiększonego o stałą marżę w wysokości 12% wartości Budżetu, przy czym łącznie wysokość marży w stosunku do Budżetu w okresie obowiązywania Umowy nie przekroczy netto kwoty 5.500.000,00 zł. Zgodnie z Umową łączna suma Budżetu wraz z marżą wynosi: 41.206.699,72 zł („Wynagrodzenie”) - na mocy Aneksu zmieniono rodzaj wynagrodzenia przysługującego Spółce (dotychczas było to wynagrodzenie ryczałtowe) oraz zwiększono wynagrodzenie dotychczas przysługujące Spółce o kwotę 7.041.855,03 zł z tytułu zakontraktowania przez Spółkę podwykonawców za cenę przewyższającą cenę przewidzianą w budżecie inwestycji oraz rozszerzenie przedmiotu Umowy o roboty dodatkowe;
• Wynagrodzenie będzie wypłacane Spółce na podstawie faktur VAT, gdzie wynagrodzenie wyliczone zostanie w oparciu o iloczyn stopnia procentowego zaawansowania Obiektu na koniec każdego kolejnego miesiąca i kwoty Budżetu powiększonej o stałą marżę w wysokości 12% Budżetu. Płatności następować będą w terminie 21 dni od doręczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury VAT. Po zakończeniu Obiektów Strony dokonają weryfikacji Budżetu potwierdzonego protokołem końcowego odbioru robót i określą Budżet zamknięcia wskazujący całkowitą wysokość umownego wynagrodzenia należnego Spółce – na mocy Aneksu zmieniono sposób rozliczeń Wynagrodzenia;
• Inwestor uprawniony będzie do zapłaty Spółce zaliczki w wysokości 10% kwoty o jaką Wynagrodzenie należne Spółce wzrosło w wyniku zawarcia Aneksu, w stosunku do kwoty wynagrodzenia Spółki ustalonej w Umowie, zgodnie z raportem bieżącym nr 18/2019 z dnia 6 marca 2019 r., powiększonej o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień dokonywania płatności – na mocy Aneksu zmieniono sposób wypłaty i rozliczeń zaliczek.

W konsekwencji zmianie uległy załączniki do Umowy tj. Harmonogram rzeczowy oraz Budżet.

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-03 Paweł Tamborski Prezes Zarządu Paweł Tamborski
2019-12-03 Robert Kasprzak Wiceprezes Zarządu Robert Kasprzak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.