REKLAMA

AVATRX: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 grudnia 2021 r.

2021-12-02 13:12
publikacja
2021-12-02 13:12
Zarząd Avatrix S.A z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej podjętej uchwały. Nie nastąpiło niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.
W związku z uchwalonymi zmianami oraz przyjęciem tekstu jednolitego Statutu Emitenta, w załączeniu Zarząd przekazuje wyszczególnienie dokonanych zmian oraz przyjęty tekst jednolity Statutu Emitenta. Plan Połączenia będący załącznikiem do uchwały nr 4/12/2021 został przekazany w drodze raportu ESPI nr 1/2021 z dn. 29 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20211202_131211_0000137846_0000136511.pdf
20211202_131211_0000137846_0000136512.pdf
20211202_131211_0000137846_0000136513.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki