REKLAMA

AUXILIA S.A.: Ugodowe zakończenie postępowania odszkodowawczego o istotnej wartości

2019-10-17 17:34
publikacja
2019-10-17 17:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2009
Data sporządzenia: 2019-10-17
Skrócona nazwa emitenta
AUXILIA S.A.
Temat
Ugodowe zakończenie postępowania odszkodowawczego o istotnej wartości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 17 października 2019 r. powziął informację o ugodowym zakończeniu postępowania odszkodowawczego, w wyniku którego na rzecz stron reprezentowanych przez Spółkę uzyskano łączną kwotę o najwyższej wartości w historii prowadzonej przez Emitenta działalności.

Kwota przychodu Emitenta wynikająca z zakończonego postępowania wyniesie ok. 2,60 mln zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych). Przychód będzie realizowany w transzach w terminie do 2023 r. Zarząd Emitenta zaznacza ponadto, iż niektóre szczegółowe informacje dotyczące zawartej ugody nie mogły zostać ujawnione z uwagi na ochronę danych wrażliwych reprezentowanych przez Spółkę stron, które zastrzegły chęć jak najdalej posuniętego zachowania anonimowości.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość przychodu, co będzie miało znaczący wpływ na przyszłą sytuację finansową, gospodarczą oraz majątkową Grupy Kapitałowej Emitenta, a także potencjalnie istotny wpływ powyższego zdarzenia na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-17 Kamila Barszczewska Wiceprezes Zarządu Barszczewska
2019-10-17 Bożena Hager Prokurent Hager
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki