4,8700 zł
7,03% 0,3200 zł
Auxilia SA (AUX)

Korekta raportu nr 25/2018 - Sprzedaż pakietu wierzytelności oraz zawarcie umowy ramowej o współpracy w powyższym zakresie

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-07
Skrócona nazwa emitenta
AUXILIA S.A.
Temat
Korekta raportu nr 25/2018 - Sprzedaż pakietu wierzytelności oraz zawarcie umowy ramowej o współpracy w powyższym zakresie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 25/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nie zamieścił pełnej treści raportu bieżącego, w tym informacji o zawarciu umowy ramowej. W związku z powyższym pełna treść raportu bieżącego ESPI nr 25/2018 jest następująca:

Treść raportu przed korektą:

Zarząd Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 7 grudnia 2018 r. pomiędzy Emitentem a PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej wspólnie jako: „Strony”) zawarta została umowa, na podstawie której Spółka dokonała sprzedaży pakietu wierzytelności, których łączna wstępnie szacowana wartość kształtowała się na poziomie ok. 1,03 mln zł (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy złotych). Aktywa będące przedmiotem transakcji stanowią wybrane wierzytelności przyszłe Emitenta stanowiące wynagrodzenie ze spraw odszkodowawczych pozyskanych w ramach sprzedaży produktów Grupy.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 7 grudnia 2018 r. pomiędzy Emitentem a PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej wspólnie jako: „Strony”) zawarta została umowa, na podstawie której Spółka dokonała sprzedaży pakietu wierzytelności, których łączna wstępnie szacowana wartość kształtowała się na poziomie ok. 1,03 mln zł (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy złotych). Aktywa będące przedmiotem transakcji stanowią wybrane wierzytelności przyszłe Emitenta stanowiące wynagrodzenie ze spraw odszkodowawczych pozyskanych w ramach sprzedaży produktów Grupy.
Wyżej opisana transakcja przyczyni się do skrócenia cyklu konwersji gotówki, a także zwiększy dostępność finansowania w zakresie pozyskiwania kolejnych wierzytelności na rynku odszkodowań.

Dodatkowo Strony zawarły w dniu 7 grudnia 2018 r. Umowę ramową o współpracy, określającą ogólne zasady i warunki zawierania transakcji pomiędzy Stronami w zakresie nabywania wierzytelności Emitenta przez kontrahenta („Umowa ramowa”).
W związku z przewidywanym pozytywnym wpływem zawarcia niniejszej Umowy ramowej na przychody ze sprzedaży oraz wynik netto Emitenta, Spółka informuje, że planowany przychód z tytułu postanowień Umowy ramowej wyniesie ok. 9,24 mln zł (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych) w ujęciu rocznym. Umowa ramowa zawarta została na czas nieokreślony. Zarząd Emitenta będzie stale monitorować efekty nawiązanej współpracy i na tej podstawie podejmować stosowne kroki w celu wykorzystania jej potencjału do dynamizacji osiąganych przez Spółkę wyników finansowych, w tym wzrostu osiąganych przychodów oraz zwiększenia rentowności.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-07 Kamila Barszczewska Wiceprezes Zarządu
2018-12-07 Bożena Hager Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.