REKLAMA

AUXILIA S.A.: Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu założeń umowy przedwstępnej zawartej z PHI Wierzytelności S.A.

2019-05-25 01:57
publikacja
2019-05-25 01:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-25
Skrócona nazwa emitenta
AUXILIA S.A.
Temat
Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu założeń umowy przedwstępnej zawartej z PHI Wierzytelności S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 24 maja 2019 r. pomiędzy Emitentem a PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarte zostały umowy cesji wierzytelności odszkodowawczych o łącznej szacunkowej wartości na poziomie ok. 0,75 mln zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zawarcie powyższych umów stanowi wykonanie założeń zawartej pomiędzy Emitentem a PHI Wierzytelności S.A. umowy przedwstępnej, o której Spółka informowała w treści raportu bieżącego ESPI nr 20/2019 r. z dnia 25 kwietnia 2019 r. Aktywa będące przedmiotem umów stanowią wybrane wierzytelności przyszłe stanowiące wynagrodzenie Emitenta ze spraw odszkodowawczych pozyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Cesja wierzytelności stanowi kolejny wyraz założeń umowy ramowej zawartej pomiędzy stronami w dniu 7 grudnia 2018 r. O zawarciu umowy ramowej o współpracy w powyższym zakresie Zarząd Emitenta informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 26/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. Zarząd Emitenta stale monitoruje efekty nawiązanej współpracy i na tej podstawie podejmuje stosowne kroki w celu wykorzystania jej potencjału do dynamizacji osiąganych wyników finansowych Spółki i całej Grupy Kapitałowej, w tym wzrostu osiąganych przychodów oraz zwiększenia rentowności.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość powyższych umów oraz ze względu na fakt, iż mogą mieć one znaczący wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Grupy Kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-25 Kamila Barszczewska Wiceprezes Zarządu
2019-05-25 Bożena Hager Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki