REKLAMA

ATREM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2021 r.

2021-06-28 15:05
publikacja
2021-06-28 15:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_06_28_ATR_zalacznik_do_raportu_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-28
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu dzisiejszym, tj. 28 czerwca 2021 r., podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.
Odstąpiono od dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej w ramach punktu 5 porządku obrad, albowiem nie zgłoszono żadnych kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Ponadto odstąpiono od głosowania uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej zaplanowanej w ramach punktu 16 porządku obrad, albowiem nie zgłoszono żadnych propozycji wysokości wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej.

Jednocześnie Spółka informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do podjętych uchwał.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
2021 06 28 ATR zalacznik do raportu WZA.pdf2021 06 28 ATR zalacznik do raportu WZA.pdf Uchwały ZWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. 28.06.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-28 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
2021-06-28 Przemysław Szmyt Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki