REKLAMA

ATMGRUPA: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

2020-03-13 13:08
publikacja
2020-03-13 13:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-13
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że 13 marca 2020 roku wpłynęło do Emitenta oświadczenie Pana Piotra Stępniaka o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień, poprzedzający dzień w którym odbędzie się najbliższe Walne Zgromadzenie Emitenta.
Decyzję tę Pan Piotr Stępniak motywuje faktem, iż 30 maja 2020 roku upływa dwanaście lat pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej, co zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym art. 129 ust. 3 pkt. 8, skutkuje utratą statusu niezależnego członka komitetu audytu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-13 Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu
2020-03-13 Paweł Tobiasz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki