REKLAMA

ATMGRUPA: Otrzymanie decyzji od Naczelnika DUCS określające zobowiązanie podatkowe Emitenta za 2014 r.

2019-10-02 16:59
publikacja
2019-10-02 16:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-02
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Otrzymanie decyzji od Naczelnika DUCS określające zobowiązanie podatkowe Emitenta za 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 2 października 2019 r. otrzymał od Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu (dalej: Naczelnik DUCS) decyzję określającą zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2014 w kwocie 5.822.668 zł. Kwota zaległości podatkowej wynikająca z ww. decyzji to 5.680.044 zł (różnica pomiędzy kwotą zobowiązania podatkowego określonego w decyzji i kwotą wykazaną w deklaracji CIT-8 Emitenta za 2014 r.). Od kwoty zaległości podatkowej na podstawie art. 53 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa naliczane są odsetki za zwłokę. Według obliczeń Emitenta odsetki te na dzień 2 października br. wynoszą 2.049.173 zł. Decyzja została wydana po przeprowadzeniu postępowania podatkowego na podstawie postanowienia o przekształceniu zakończonej kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2014 rok w postępowanie podatkowe, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 20/2019 z dnia 10 lipca 2019 r.

Pismo z decyzją zawiera ponadto następujące informacje:
- od decyzji służy Emitentowi odwołanie do Naczelnika DUCS, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,
- decyzja nie jest ostateczna i nie podlega wykonaniu, chyba, że decyzji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie przepisu art. 239b ustawy - Ordynacja podatkowa,
- decyzja stanie się ostateczna po upływie 14 dni od dnia jej doręczenia, chyba, że przed upływem tego terminu zostanie wniesione odwołanie.

Zarząd Emitenta oświadcza, że nie zgadza się ze stwierdzonymi przez Naczelnika DUCS nieprawidłowościami i określonym zobowiązaniem podatkowym oraz że zamierza wnieść odwołanie od tej decyzji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-02 Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu
2019-10-02 Paweł Tobiasz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki