3,9000 zł
-4,18% -0,1700 zł
ATM Grupa SA (ATG)

Ostateczne rozliczenie ceny nabycia spółki zależnej w spółce BoomBit S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-12
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Ostateczne rozliczenie ceny nabycia spółki zależnej w spółce BoomBit S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: „Spółka” lub „ATM Grupa”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku informuje, że w dniu 12 lutego 2019 r. otrzymał od zarządu spółki zależnej BoomBit S.A. (dawniej: Aidem Media Sp. z o.o.; dalej: „BoomBit”), ostateczne rozliczenie ceny nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Boombit Games Limited (dalej: „BoomBit UK”), które zostały wniesione aportem do BoomBit, o czym Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 3/2018 z dnia 28.02.2018 r.

Skutki finansowe wyliczone według początkowego rozliczenia ustalonego, zgodnie z MSSF3, prowizorycznie, zostały zaprezentowane w nocie nr 11 „Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach” śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2018 r., gdzie wykazano zysk na wyniku nabycia kontroli przez współkontrolowaną jednostkę tj. BoomBit nad spółką zależną BoomBit UK w wysokości 10.650 tys. zł. Skutki w tej samej wysokości zostały również uwzględnione w sprawozdaniach Spółki za pierwszy i trzeci kwartał 2018 r.

Natomiast zgodnie z informacją o ostatecznym rozliczeniu ceny, wynik nabycia kontroli ulegnie zmniejszeniu o kwotę 11.227 tys. zł, tj. do straty w wysokości 577 tys. zł. Wynik ten zostanie uwzględniony w rocznym sprawozdaniu skonsolidowanym Spółki za rok 2018 w taki sposób, że w nocie „Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach” saldo pozycji wynik nabycia kontroli przez współkontrolowaną jednostkę nad jej spółkami zależnymi zostanie wykazane w wysokości ujemnej tj. (577) tys. zł.

Zarząd BoomBit oświadczył, że rozliczenie to jest ostateczne oraz zbadane przez biegłego rewidenta w ramach badania skonsolidowanego sprawozdania BoomBit za I półrocze 2018 r.

Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że w związku z prowizorycznym charakterem rozliczenia ceny nabycia ujawnionym w dotychczasowych sprawozdaniach finansowych, prezentowana zmiana nie stanowi podstawy do korekty opublikowanych już sprawozdań, lecz tylko do jej ujęcia w kolejnych sprawozdaniach finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-12 Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu
2019-02-12 Paweł Tobiasz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.