ATM: wyniki finansowe

2020-05-29 17:32
publikacja
2020-05-29 17:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Kwartalny_ATM_S.A._-_2020.Q1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 40 331 35 680 9 174 8 302
II. Zysk ze sprzedaży 28 673 25 576 6 522 5 951
III. Zysk na działalności operacyjnej 10 367 5 136 2 358 1 195
IV. Zysk przed opodatkowaniem 5 064 1 460 1 152 340
V. Zysk netto 4 644 806 1 056 188
VI. Dochód całkowity 3 818 1 508 869 351
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 017 13 074 5 008 3 042
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 453) (11 249) (5 790) (2 617)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 838 (5 746) 191 (1 337)
X. Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych (2 599) (3 922) (591) (913)
XI. stan na 31.03.2020 stan na 31.12.2019 stan na 31.03.2020 stan na 31.12.2019
XII. Aktywa trwałe 553 647 547 710 121 619 128 616
XIII. Aktywa obrotowe 39 099 40 145 8 589 9 427
XIV. Aktywa razem 592 745 587 856 130 208 138 043
XV. Zobowiązania długoterminowe 317 920 345 709 69 837 81 181
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 101 674 72 813 22 335 17 098
XVII. Kapitał własny 173 150 169 333 38 036 39 764
XVIII. Kapitał zakładowy * 34 723 34 723 7 628 8 154
XIX. Liczba akcji 36 343 344 36 343 344 36 343 344 36 343 344
XX. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) 4,76 4,66 1,05 1,09


*) Kapitał akcyjny został
przeszacowany zgodnie z MSR 29.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_Kwartalny_ATM_S.A._-_2020.Q1.pdfRaport_Kwartalny_ATM_S.A._-_2020.Q1.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-29 Daniel Szcześniewski Prezes Zarządu
2020-05-29 Tomasz Galas Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki