9,44 zł
3,74% 0,34 zł
ATM SA (ATM)

Zawarcie umów dotyczących refinansowania zadłużenia Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-28
Skrócona nazwa emitenta
ATM
Temat
Zawarcie umów dotyczących refinansowania zadłużenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została dokumentacja związana z refinansowaniem zadłużenia Spółki. Stronami transakcji są Spółka (jako kredytobiorca) oraz banki: mBank S.A. jako agent kredytu i pierwotny kredytodawca oraz ING Bank Śląski S.A. jako agent ds. zabezpieczeń i pierwotny kredytodawca („Banki”). Celem transakcji jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa finansowego Spółki poprzez dostosowanie wielkości i struktury finansowania kapitałem obcym do potrzeb Emitenta oraz umożliwienie sfinansowania wypłaty dywidendy przez Spółkę (pod warunkiem, że decyzję o wypłacie dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Spółki). Jednym z elementów przedmiotowej transakcji jest przedterminowa spłata dotychczasowego zadłużenia z tytułu wszystkich kredytów udzielonych Spółce przez banki: mBank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. Zadłużenie finansowe z tytułu leasingów nie zostało objęte refinansowaniem – Spółka będzie spłacać swoje zobowiązania z tego tytułu zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami.
Podpisana w dniu dzisiejszym umowa kredytów i linii gwarancyjnej („Umowa Kredytów”) obejmuje:
- 5-letni kredyt terminowy w maksymalnej wysokości do 120.000.000 PLN,
- 5-letni kredyt terminowy inwestycyjny w maksymalnej wysokości do 30.000.000 PLN;
- 3-letni kredyt w rachunku bieżącym w maksymalnej wysokości do 30.000.000 PLN;
- 5-letni kredyt terminowy w maksymalnej wysokości do 85.000.000 PLN;
- linie gwarancyjne do maksymalnej wysokości 6.000.000 PLN.
Dodatkowo Spółka zawarła z Bankami umowy, na podstawie których zawarte zostaną transakcje zabezpieczające przed ryzykiem zmiany stopy procentowej.

Przeznaczeniem ww. finansowania jest:
- spłata całości dotychczasowego zadłużenia (za wyjątkiem leasingów);
- finansowanie lub refinansowanie do 100% nakładów inwestycyjnych;
- finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki;
- częściowe finansowanie wypłaty dywidendy przez Spółkę;
- wystawianie gwarancji związanych z działalnością operacyjną Spółki.

Spółka przewiduje, że pierwsze uruchomienie środków powinno nastąpić najpóźniej do końca lipca 2018 roku.
Z tytułu zawarcia przedmiotowej transakcji Spółka poniesie standardowe dla tego typu umów koszty, w tym koszty jednorazowe, jak również będzie ponosiła bieżące koszty obsługi zadłużenia - odsetki od kredytu zostały określone na bazie stawki WIBOR 1M plus marża banków. Z tytułu przedterminowej spłaty dotychczasowego zadłużenia Spółka poniesie koszty prowizji na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A.

Zabezpieczenie transakcji refinansowania obejmuje standardowy dla tego typu transakcji zakres, w tym:
- ustanowienie hipotek na nieruchomościach Spółki;
- ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach ruchomych Spółki;
- ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na rachunkach bankowych Spółki;
- umowa cesji globalnej praw z kontraktów handlowych.

Umowy nie zawierają kar umownych, ani postanowień odbiegających od ustaleń typowych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-28 Sławomir Koszołko Prezes Zarządu
2018-06-28 Tomasz Galas Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl