REKLAMA

ATM: Szacunkowe wyniki finansowe ATM S.A. za 2019 rok

2020-03-06 17:13
publikacja
2020-03-06 17:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-06
Skrócona nazwa emitenta
ATM
Temat
Szacunkowe wyniki finansowe ATM S.A. za 2019 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 16.2019 z dnia 20.05.2019 r., przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Spółki za rok 2019 oraz ich porównanie z prognozą wyników opublikowaną w wyżej wymienionym raporcie bieżącym. Prognoza za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku obejmowała: przychody ze sprzedaży ATM S.A. na poziomie 148 mln zł oraz zysk EBITDA na poziomie 58,5 mln zł. Wartości osiągnięte przez Spółkę w 2019 roku wyniosły odpowiednio: 150,1 mln zł przychodów (1,5% powyżej prognozy oraz 9,9% wzrostu rok-do-roku) oraz 59,7 mln zł zysku EBITDA (2,1% powyżej prognozy oraz 24,1% wzrostu rok-do-roku). Przekroczenie prognozy zrealizowane zostało przede wszystkim dzięki wyższym niż zakładane przychodom (oraz zyskowi ze sprzedaży) z Segmentu Usług Centrów Danych (w tym w szczególności: z usług dzierżawy serwerów dedykowanych oraz chmury obliczeniowej).
Powyższe wartości zaprezentowane zostały przy założeniu pominięcia wpływu wdrożenia MSSF 16 „Leasing” na wyniki Spółki, tj. dla zachowania porównywalności z wynikami publikowanymi przez Spółkę za okresy zakończone przed 1 stycznia 2019 roku.
Zarząd Spółki informuje również, że wyżej przedstawione szacunkowe wyniki za rok 2019 nie zostały jeszcze zbadane przez biegłego rewidenta. Publikacja raportu rocznego za 2019 rok zawierającego wyniki zbadane przez audytora zaplanowana została na 30.04.2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-06 Daniel Szcześniewski Prezes Zarządu
2020-03-06 Tomasz Galas Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki