ATLANTIS: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku. Change of the schedule for the publication of periodic reports in 2019.

2019-05-28 21:15
publikacja
2019-05-28 21:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-28
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTIS
Temat
Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
Change of the schedule for the publication of periodic reports in 2019.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 7/2019 z dnia 28.01.2019 roku oraz nr 22/2019 z dnia 19.04.2019 roku dotyczących harmonogramu publikacji raportów okresowych, Zarząd ATLANTIS SE informuje, że zmianie ulegają terminy publikacji poszczególnych raportów okresowych.

Emitent odwołuje publikację raportu kwartalnego na dzień 31 marca 2019r. za I kwartał 2019 roku oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2019 r.
Tym samym Emitent informuje, iż opublikuje zaudytowany raport roczny za 2018 rok w możliwie najszybszym terminie.

Po publikacji raportu rocznego Emitent opublikuje nowe terminy przekazywania raportów okresowych.


Accordance to the current reports No. 7/2019 of 28/01/2019 and No. 22/2019 of 19/04/2019 regarding the schedule of publication of periodic reports, the Management Board of ATLANTIS SE informs that the dates of publication of individual periodical reports have changed.

The Issuer cancelled the publication of the quarterly report as at 31/03/2019 and for 3 months since 1/01/2019 to 31/03/2019. Thus, the Issuer informs that it will publish the audited annual report for 2018 as soon as possible.

After the publication of the annual report, the Issuer will publish new dates for submitting the periodic reports.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-28 Damian Patrowicz Prezes Zarządu
2019-05-28 Anna Kajkowska Operator Systemu Espi
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki