ATLANTIS: Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki .Conclusion annex to loan agreement.

2019-06-21 18:48
publikacja
2019-06-21 18:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-21
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTIS
Temat
Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki .Conclusion annex to loan agreement.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 21.06.2019r. zwarł jako pożyczkodawca ze spółką IFEA Sp. z o.o. w Płocku (KRS 0000512607) jako pożyczkobiorcą Aneks Nr 2 do umowy pożyczki pieniężnej z dnia 14.12.2018r. o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr Nr 56/2018 z dnia 14.12.2018r oraz Nr 61/2018 z dnia 31.12.2018r.
Na mocy Aneksu z dnia 21.06.2019 r. Strony dokonały zmiany treści łączącej je umowy pożyczki z dnia 14.12.2018 r. oraz Aneksu z dnia 31.12.2018r w ten sposób, że przedłużeniu uległ dotychczasowy termin zwrotu kwoty pożyczki określony na dzień 30.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

The Management Board of ATLANTIS SE headquartered in Tallinn, hereby informs that on 21.06.2019, acting as lender concluded annex number 2 to loan agreement with IFEA Sp. z o.o. (borrower) headquartered in Płock (KRS 0000512607). This annex is concluded to loan agreement of 14.12.2018. Issuer informed about this loan agreement in MAR notification number 56/2018 of 14.12.2018 and number 61/2018 of 31.12.2018.
In annex dated 21.06.2019 the parties of the contract decided to change the loan agreement of 14.12.2018 and the annex of 31.12.2018 in the way that prolonged term of obligation of return sum of loan of 30.06.2019 to day 31.12.2019.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-21 Damian Patrowicz Prezes Zarządu
2019-06-21 Anna Kajkowska Operator systemu espi
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki