0,5250 zł
3,96% 0,0200 zł
Atlantis SA (ATS)

Spłata pozostałej części pożyczki. / Repayment of the remaining part of the loan.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-31
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTIS
Temat
Spłata pozostałej części pożyczki. / Repayment of the remaining part of the loan.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 14.12.2018r. oraz raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 21.06.2019r. oraz 38/2019 z dnia 30.12.2019r. informuje, że w dniu 31.12.2019r., na mocy postanowień Umowy pożyczki pieniężnej zawartej w dniu 14.12.2018r. przez Emitenta jako Pożyczkodawcę ze spółką IFEA Sp. z o.o. w Płocku (KRS 0000512607), jako Pożyczkobiorcą Emitent otrzymał spłatę pozostałej części udzielonej pożyczki .

Emitent otrzymał zwrot łącznie kwoty 36.615.207,72zł, na którą to kwotę składa się kwota kapitału udzielonej pożyczki w wysokości 35.000.000 zł oraz odsetek w kwocie 1.615.207,72zł

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ATLANTIS SE, a spółką IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku zachodzą powiązania osobowe. Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.


The Management Board of ATLANTIS SE headquarted in Tallinn, hereby with reference to the current report no. 56/2018 of 14/12/2018 and the current report no. 30/2019 of 21/06/2019, and the current report no 38/2019 of 30/12/2019 informs that on 31/12/2019 pursuant to the provisions of the Cash Loan Agreement concluded on 14/12/2018 by the Issuer as a Lender with the company IFEA Sp. z o.o. in Płock (KRS 0000512607), as the Borrower, the Issuer received repayment of the remaining part of the loan granted.

The issuer received a total refund of PLN 36.615.207,72 which includes the principal of the loan granted in the amount of PLN 35.000.000 and the interest in the amount of PLN 1.615.207,72.

The Issuer also informs that between ATLANTIS SE and the company IFEA Sp. z o.o. with headquarters in Płock there are personal ties. The Chairman of the Borrower's Management Board is a Member of the Issuer's Supervisory Board.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-31 Damian Patrowicz Prezes Zarządu
2019-12-31 Anna Kajkowska Operator systemu espi
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.