REKLAMA

ATLANTIS: Korekta raportu półrocznego SA-P za 2019 rok. Correction to the semi-annual report SA-P for 2019.

2019-10-01 02:09
publikacja
2019-10-01 02:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
(1)_ENG_Ats_polroczne_finansowe.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-01
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTIS
Temat
Korekta raportu półrocznego SA-P za 2019 rok. Correction to the semi-annual report SA-P for 2019.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:

Zarząd ATLANTIS SE przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu półrocznego za półrocze 2019 roku, podanego do publicznej wiadomości w dniu 30 września 2019 roku. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując raport półroczny nie zamieścił sprawozdania finansowego w angielskiej wersji językowej. W załączeniu przesyłamy załącznik z w/w plikiem. Pozostała zawartość raportu półrocznego pozostaje bez zmian.


The Management Board of ATLANTIS SE publicizes a correction of the semi-annual report for the half-year of 2019 published on September 30, 2019. The Management Board of the Company explains that while publishing the semi-annual report, they did not enclose the financial statements in English language version. We send an attachement with aforementioned file. The other part of the semi-annual report remains unchaged.

Załączniki
Plik Opis
(1) ENG Ats półroczne finansowe.pdf(1) ENG Ats półroczne finansowe.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-01 Damian Patrowicz Prezes Zarządu
2019-10-01 Anna Kajkowska Operator espi
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki