REKLAMA

ATLANTIS: Aktualizacja wyceny wartości aktywów Spółki. Revaluation of the value of the Company's assets.

2020-07-09 18:04
publikacja
2020-07-09 18:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-09
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTIS
Temat
Aktualizacja wyceny wartości aktywów Spółki. Revaluation of the value of the Company's assets.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem rocznym za rok obrotowy 2019/2020, Zarząd Emitenta w dniu 09.07.2020r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 30.06.2020r. aktualizacji wyceny wartości aktywów finansowych Spółki.
Na dzień bilansowy 30.06.2020r Emitent posiadał 12.529 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowiła 43,33% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniała do oddania 12.529 głosów stanowiących 43,33% ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.
Emitent w dniu 9.07.2020r. podjął decyzję o dokonaniu w VI kwartale roku obrotowego 2019/2020 aktualizacji wartości w aktywach finansowych Emitenta z tytułu zmniejszenia wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. o kwotę 12.915 tys. zł.
Dotychczas prezentowana wartość 12.529 udziałów IFEA Sp. z o.o. w rocznym sprawozdaniu finansowym Emitenta na 31.12.2018 roku wynosiła 12.915 tys. zł.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości powyższego aktywa w związku z likwidacją spółki IFEA Sp. z o.o.

The Management Board of ATLANTIS SE headquartered in Tallinn, hereby informs that in connection with works being carried out on the financial report for the financial year 2019/2020, the Management Board of the Issuer on July 9, 2020 decided to make a revaluation of the Company’s financial assets as at 30/06/2020.
As at the balance date 30/06/2020 the Issuer holds 12.529 stocks of IFEA Sp. z o. o., that consists of 43,33% of the share capital and grants 12.529 votes consisting of 43,33% of the total number of votes at the general meeting of IFEA Sp. z o. o.
On July 9, 2020 the Issuer decided to revaluate the Issuer’s assets in the 6th quarter of the financial year 2019/2020 due to decrease in the value of stocks of IFEA Sp. z o. o. by the value PLN 12.915 thousand.
The value of 12.529 stocks of IFEA Sp. z o. o. presented in the annual financial report of the Issuer as at December 31, 2018 was PLN 12.915 thousand.
The Management Board decided to make a revaluation write-off of this asset due to liquidation of IFEA Sp. z o. o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-09 Damian Patrowicz Prezes Zarządu
2020-07-09 Anna Kajkowska Operator systemu espi
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki