REKLAMA

ATLANTAPL: Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2022 r.

2022-11-21 15:35
publikacja
2022-11-21 15:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_RN_zgodnie_z_art_382_par_3_pkt_1_ksh_2021_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2021_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-21
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATLANTA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2022 r., które mają być przedmiotem obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:
1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2021/2022 zakończony 30 czerwca 2022r. zgodnie z art. 382 § 3¹ kodeksu spółek handlowych.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2021/2022.
Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie_RN_zgodnie_z_art_382_par_3_pkt_1_ksh_2021_2022.pdfSprawozdanie_RN_zgodnie_z_art_382_par_3_pkt_1_ksh_2021_2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2021/2022 zakończony 30 czerwca 2022r. zgodnie z art. 382 § 3¹ kodeksu spółek handlowych.
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2021_2022.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2021_2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2021/2022.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-21 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki