REKLAMA

ATLANTAPL: Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 grudnia 2020 r.

2020-11-18 12:37
publikacja
2020-11-18 12:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ocena_sprawozdania_finansowego.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ocena_RN_sytuacji_Spolki_2019_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ocena_RN_dot_ladu__korporacyjnego_2019_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2019_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-18
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 grudnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATLANTA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 grudnia 2020 r., które mają być przedmiotem obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:
1.Ocena sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2019/2020 zakończony 30 czerwca 2020 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2019/2020 zakończonym 30 czerwca 2020 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2019/2020.
2.Ocena Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. sytuacji Spółki zawierająca ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
3.Ocena Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
4.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2019/2020 zakończonym 30 czerwca 2020 roku.
Załączniki
Plik Opis
ocena_sprawozdania_finansowego.pdfocena_sprawozdania_finansowego.pdf Ocena sprawozdania finansowego
Ocena_RN_sytuacji_Spolki_2019_2020.pdfOcena_RN_sytuacji_Spolki_2019_2020.pdf Ocena Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. sytuacji Spółki
Ocena_RN_dot_ladu__korporacyjnego_2019_2020.pdfOcena_RN_dot_ladu__korporacyjnego_2019_2020.pdf Ocena Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych
sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2019_2020.pdfsprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2019_2020.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-18 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki