REKLAMA

ATLANTAPL: Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 grudnia 2021 r.

2021-11-18 14:57
publikacja
2021-11-18 14:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2020_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ocena_RN_2020_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-18
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 grudnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATLANTA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 grudnia 2021 r., które mają być przedmiotem obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:
1.Ocena sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2020/2021 zakończony 30 czerwca 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2020/2021 zakończonym 30 czerwca 2021 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2020/2021.
2.Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2020/2021.
Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2020_2021.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2020_2021.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej
ocena_RN_2020_2021.pdfocena_RN_2020_2021.pdf Ocena sprawozdań

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-18 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki