REKLAMA

ATLANTAPL: Wstępne wyniki w III kwartale roku obrotowego 2020/2021.

2021-04-22 15:52
publikacja
2021-04-22 15:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Wstępne wyniki w III kwartale roku obrotowego 2020/2021.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych, szacunkowych wyników finansowych, w III kwartale roku obrotowego 2020/2021 tj. w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 marca 2021r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 80.662 tys. zł tj. niższe o 4,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2019/2020 oraz osiągnęła zysk netto w wysokości ok. 2.950 tys. zł wobec zysku netto w wysokości 2.465 tys. zł w tym samym okresie roku obrotowego 2019/2020 (wzrost o 19,7%).
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął decyzję o publikacji wstępnych wyników finansowych za III kwartał roku obrotowego 2020/2021 z uwagi na fakt, iż zysk netto zrealizowany przez Spółkę w tym okresie były znacząco wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego a ponadto wyniki finansowe są istotną informacją dla inwestorów.
Planowany termin publikacji raportu okresowego za III kwartał roku obrotowego 2020/2021 przypada w dniu 31 maja 2021r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki