REKLAMA

ATLANTAPL: Wstępne wyniki w I półroczu roku obrotowego 2020/2021.

2021-02-01 09:26
publikacja
2021-02-01 09:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-01
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Wstępne wyniki w I półroczu roku obrotowego 2020/2021.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych danych w I półroczu roku obrotowego 2020/2021 tj. w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 156.877 tys. zł tj. wyższe o 3,8 % w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2019/2020 oraz osiągnęła zysk netto w wysokości ok. 4.409 tys. zł wobec zysku netto w wysokości 3.180 tys. zł osiągniętego w I półroczu roku obrotowego 2019/2020.
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął decyzję o publikacji wstępnych wyników finansowych za I półrocze roku obrotowego 2020/2021 z uwagi na fakt, iż zysk netto zrealizowany przez Spółkę w tym okresie były znacząco wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Planowany termin publikacji raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego 2020/2021 przypada w dniu 31 marca 2021r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-01 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki