REKLAMA

ATLANTAPL: Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2021/2022.

2022-08-23 10:40
publikacja
2022-08-23 10:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-23
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2021/2022.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych, szacunkowych wyników finansowych, w roku obrotowym 2021/2022 tj. w okresie od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2022r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 390.606 tys. zł tj. wyższe o 24,3% w porównaniu z rokiem obrotowym 2020/2021 oraz osiągnęła: zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 53.366 tys. zł tj. wyższy o 13,4% w porównaniu z rokiem obrotowym 2020/2021, EBITDA w wysokości 15.651 tj. niższy o 1,3% w porównaniu z rokiem obrotowym 2020/2021 oraz zysk netto w wysokości 7.768 tys. zł tj. na tym samym poziomie co w roku obrotowym 2020/2021.
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął decyzję o publikacji wstępnych wyników finansowych za rok obrotowy 2021/2022 z uwagi na fakt, iż poziom osiąganych wyników finansowych jest istotną informacją dla inwestorów.
Planowany termin publikacji raportu okresowego za rok obrotowy 2021/2022 przypada w dniu 28 października 2022r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-23 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki