ATLANTAPL: Uchwała NWZ o wypłacie dywidendy.

2019-05-27 11:27
publikacja
2019-05-27 11:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-27
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Uchwała NWZ o wypłacie dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. w dniu 27 maja 2019 roku podjęta została uchwała w sprawie wypłaty dywidendy z części kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków Spółki.
Zgodnie z uchwałą nr 6, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. postanowiło wypłacić dywidendę w kwocie 6.091.904,00 PLN, która zostanie przeniesiona z kapitału zapasowego Spółki w celu jej przeznaczenia na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.
Powyższe oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 1,00 PLN (jeden złoty zero groszy) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 6.091.904. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określiło dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ( dzień dywidendy ) – na dzień 7 czerwca 2019 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 19 czerwca 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-27 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki