REKLAMA

ATLANTAPL: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023.

2022-07-13 11:55
publikacja
2022-07-13 11:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-13
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Atlanta Poland S.A. przekazuje informację o terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym Spółki, trwającym od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.:
- raport roczny za rok obrotowy 2021/2022 - 28.10.2022 r.,
- raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2022/2023 - 29.11.2022 r.,
- raport półroczny za półrocze roku obrotowego 2022/2023 -31.03.2023 r.,
- raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2022/2023 - 30.05.2023 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2021/2022 oraz za II kwartał roku obrotowego 2022/2023.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-13 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki