REKLAMA

ATLANTAPL: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022.

2021-07-21 13:47
publikacja
2021-07-21 13:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-21
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Atlanta Poland S.A. przekazuje informację o terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym Spółki, trwającym od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.:

- raport roczny (SA-R) za rok obrotowy 2020/2021 - 27.10.2021 r.,
- raport kwartalny (SA-Q) za I kwartał roku obrotowego 2021/2022 - 29.11.2021 r.,
- raport półroczny (SA-P) za półrocze roku obrotowego 2021/2022 - 31.03.2022 r.,
- raport kwartalny (SA-Q) za III kwartał roku obrotowego 2021/2022 - 30.05.2022 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2020/2021 oraz za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-21 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki