REKLAMA

ATLANTAPL: Powołanie osób nadzorujących.

2020-12-16 13:13
publikacja
2020-12-16 13:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-16
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Powołanie osób nadzorujących.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 5 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. w dniu 16 grudnia 2020 roku uchwałą nr 15, postanowiło powołać na kolejną pięcioletnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Nawrockiego, jako członka Rady Nadzorczej.
Pan Krzysztof Nawrocki jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Prawa i Administracji, które ukończył z tytułem mgr prawa i administracji. Posiada ponad dwadzieścia lat doświadczenia w organizacji, zarządzaniu i nadzorowaniu dużych zespołów pracowniczych w różnych dziedzinach gospodarki. Pracował na stanowiskach dyrektora, prezesa zarządu, przewodniczącego i członka rad nadzorczych w wielu renomowanych przedsiębiorstwach opartych na nowoczesnym zarządzaniu i wieloletnim doświadczeniu.
Doświadczenie zawodowe
• 04.2002 – 2006 Członek Zarządu Dyrektor ds. Personalnych i Administracji Polkomtel S.A. (Plus GSM) Odpowiedzialność za przygotowanie i wdrożenie strategii spółki w zakresie podnoszenia efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Nadzór nad działalnością administracyjną i logistyczną firmy. Koordynacja procesów inwestycyjnych. Przygotowanie, nadzór i realizacja projektu „Nowa Siedziba Spółki”
• 03.1999 – 04.2002 Zastępca Dyrektora Generalnego Polkomtel S.A. (Plus GSM)
Nadzór nad funkcjonowaniem administracji, logistyki oraz koordynacja obsługi prawnej spółki. Odpowiedzialny za realizację projektu Roku 2000
• 07.1996 – 03.1999 Dyrektor Regionalny Polkomtel S.A. (Plus GSM)
Koordynacja powstawania struktury Regionu: rekrutacja specjalistów w zakresie telekomunikacji, nadzór nad budową infrastruktury technicznej w północnej Polsce, organizacja regionów sprzedaży w Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy i Olsztynie
Pan Krzysztof Nawrocki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ATLANTA POLAND S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Krzysztof Nawrocki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. w dniu 16 grudnia 2020 roku uchwałą nr 16, postanowiło powołać na kolejną pięcioletnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Macieja Możejko, jako członka Rady Nadzorczej.
Pan Maciej Możejko jest pracownikiem ATLANTA POLAND S.A. od 1996 r. Obecnie pełni funkcję Starszego Analityka w Dziale Finansowo-Księgowym. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem na Politechnice Gdańskiej.
Pan Maciej Możejko nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ATLANTA POLAND S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Maciej Możejko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-16 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki