REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ATLANTAPL: Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

2021-11-18 14:55
publikacja
2021-11-18 14:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-18
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje, że w dniu 18 listopada 2021r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Piotra Bielińskiego do Zarządu ATLANTA POLAND S.A. na okres kolejnej 3 letniej kadencji powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.
Pan Piotr Bieliński ukończył studia MBA na wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (International MBA in Strategy, Programme and Project Management), jest również absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, na której ukończył studia z zakresu Finansów i Bankowości o specjalizacji Finanse w Handlu Międzynarodowym Przez większość swojej zawodowej kariery związany jest ze Spółką ATLANTA POLAND S.A., w której rozpoczął pracę w styczniu 2008r. i kolejno pełnił następujące funkcje: Referent ds. handlu zagranicznego, Specjalista ds. handlu zagranicznego, Starszy specjalista ds. handlu zagranicznego, Kierownik ds. eksportu, Dyrektor Eksportu.
Pan Piotr Bieliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ATLANTA POLAND S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta. Pan Piotr Bieliński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-18 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki