REKLAMA

ATLANTAPL: Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję.

2020-10-27 15:45
publikacja
2020-10-27 15:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-27
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje, że w dniu 27 października 2020r. Rada Nadzorcza Spółki:
- powołała Panią Joannę Kurdach do Zarządu ATLANTA POLAND S.A. na okres kolejnej 3 letniej kadencji powierzając jej funkcję Członka Zarządu, oraz
- powołała Pana Macieja Nienartowicza do Zarządu ATLANTA POLAND S.A. na okres kolejnej 3 letniej kadencji powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pani Joanna Kurdach jest absolwentką Politechniki Radomskiej, na Wydziale Elektrotechniki i Transportu. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Pani Joanny Kurdach, zdobyte w firmach: Hordgal Sp. z o.o., Bakalland S.A. oraz Paranuss Sp. z o.o., związane jest z branżą spożywczą i rozwijane było w różnych obszarach, między innymi: w logistyce, zarzadzaniu gospodarką magazynową i zakupach. Z ATLANTA POLAND S.A. Pani Joanna Kurdach związana jest od 2013r., rozpoczynając pracę w dziale zakupów Spółki. Od 08.08.2016r. Pani Joanna Kurdach pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Zarządzającego Zakładu Bakalii Konfekcjonowanych ATLANTA POLAND S.A. we Włocławku a w dniu 06.06.2017r. została powołana do Zarządu ATLANTA POLAND S.A. jako Członek Zarządu.

Pani Joanna Kurdach nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ATLANTA POLAND S.A. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta. Pani Joanna Kurdach nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Maciej Nienartowicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, posiada tytuł magistra inżyniera.
Doświadczenie zawodowe:
01.08.2004 - obecnie ATLANTA POLAND S.A.,
01.11.1993 - 31.07.2000 ATLANTA POLAND S.A. - dyrektor działu importu
01.01.1992 - 31.10.1993 ATLANTA POLAND Sp. z o.o. - kierownik działu handlu zagranicznego
Pan Maciej Nienartowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ATLANTA POLAND S.A. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta. Pan Maciej Nienartowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-27 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki