REKLAMA

ATLANTAPL: Podpisanie aneksu do umowy kredytu.

2021-07-29 15:26
publikacja
2021-07-29 15:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-29
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Podpisanie aneksu do umowy kredytu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 29 lipca 2021 r. pomiędzy ATLANTA POLAND S.A. a PKO BP S.A. został podpisany aneks do Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego z dnia 7 lipca 2008 r. (dalej jako: „Umowa”).
Przedmiotem aneksu do Umowy są zmiany w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy do dnia 9 czerwca 2024 r., zmiany struktury finansowania oraz podwyższenia kwoty limitu z 45.400 tys. zł do 49.000 tys. zł.
Limit Umowy wynoszący obecnie 49.000 tys. złotych może być wykorzystany jako:
a) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 40.000 tys. zł, tj. do wysokości 81,63% limitu,
b) kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 5.000 tys. zł, tj. do wysokości 10,20% limitu,
c) kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 4.000 tys. zł, tj. do wysokości 8,16% limitu,
d) akredytywy dokumentowe do kwoty 25.000 tys. zł, tj. do wysokości 51,02% limitu,
e) gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 27.000 tys. zł, tj. do wysokości 55,10% limitu.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
O zawarciu Umowy Spółka informowała Raportem bieżącym Nr 15/2008 z dnia 8 lipca 2008 r.
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o podpisaniu ww. aneksu do Umowy z uwagi na fakt, iż Umowa, której dotyczy aneks uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-29 Maciej Nienartowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki