REKLAMA

ATLANTAPL: Podpisanie aneksu do umowy kredytu.

2020-06-09 19:16
publikacja
2020-06-09 19:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-09
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Podpisanie aneksu do umowy kredytu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 9 czerwca 2020 r. pomiędzy ATLANTA POLAND S.A. a PKO BP S.A. został podpisany aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lipca 2008 r. (dalej jako: „Umowa”).
Przedmiotem aneksu do Umowy są zmiany w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy do dnia 9 czerwca 2022 r. Ponadto, jedno z zabezpieczeń Umowy tj. przewłaszczenie na zabezpieczenie maszyn i urządzeń zostało obniżone z kwoty 8.421.899,71 zł do kwoty 3.420.718,81 zł.
Limit Umowy wynoszący 45.400 tys. złotych może być wykorzystany jako:
a) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 25.000 tys. zł, tj. do wysokości 55,1% limitu,
b) kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 17.300 tys. zł, tj. do wysokości 38,1% limitu,
c) kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 45.400 tys. zł, tj. do wysokości 100,0% limitu,
d) akredytywy dokumentowe do kwoty 25.000 tys. zł, tj. do wysokości 55,1% limitu,
e) gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 27.000 tys. zł, tj. do wysokości 59,5% limitu.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
O zawarciu Umowy Spółka informowała Raportem bieżącym Nr 15/2008 z dnia 8 lipca 2008 r.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o podpisaniu ww. aneksu z PKO BP SA z uwagi na fakt, iż Umowa, której dotyczy aneks uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-09 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki