REKLAMA
RANKING

ATLANTAPL: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.

2022-11-17 11:35
publikacja
2022-11-17 11:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_19.12.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_WZA_19.12.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularze_ZWZ_AP_19.12.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2021_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Atlanta_2021_UA_MSSF_JZP_RAP_PL_(podpisany).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-17
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATLANTA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na dzień 19 grudnia 2022 r. godz. 11.00 w siedzibie Spółki tj. przy ulicy Załogowej 17 w Gdańsku.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd ATLANTA POLAND S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 grudnia 2022r., informację o ogólnej liczbie akcji w ATLANTA POLAND S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji, formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2021/2022 oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.
Załączniki
Plik Opis
ogłoszenie_o_zwołaniu_WZA_19.12.2022.pdfogłoszenie_o_zwołaniu_WZA_19.12.2022.pdf OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
projekty_uchwał_WZA_19.12.2022.pdfprojekty_uchwał_WZA_19.12.2022.pdf PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
informacja_o_ogólnej_liczbie_glosów.pdfinformacja_o_ogólnej_liczbie_glosów.pdf INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI
formularze_ZWZ_AP_19.12.2022.pdfformularze_ZWZ_AP_19.12.2022.pdf FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2021_2022.pdfSprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2021_2022.pdf SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
Atlanta_2021_UA_MSSF_JZP_RAP_PL_(podpisany).pdfAtlanta_2021_UA_MSSF_JZP_RAP_PL_(podpisany).pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-17 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki