REKLAMA

ATLANTAPL: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.

2020-07-15 13:55
publikacja
2020-07-15 13:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularze_NWZ_AP_26.08.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-15
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATLANTA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na dzień 26 sierpnia 2020 r. godz. 10.00 w siedzibie Spółki tj. przy ulicy Załogowej 17 w Gdańsku.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd ATLANTA POLAND S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 sierpnia 2020r. wraz z załącznikiem, informację o ogólnej liczbie akcji w ATLANTA POLAND S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
Załączniki
Plik Opis
ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
projekty uchwał WZA.pdfprojekty uchwał WZA.pdf PROJEKTY UCHWAŁ
formularze_NWZ_AP_26.08.2020.pdfformularze_NWZ_AP_26.08.2020.pdf FORMULARZE
załącznik.pdfzałącznik.pdf ZAŁĄCZNIK
informacja o ogólnej liczbie glosów.pdfinformacja o ogólnej liczbie glosów.pdf INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-15 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki