REKLAMA

ATLANTAPL: Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020.

2020-11-16 14:49
publikacja
2020-11-16 14:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-16
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
ATLANTA POLAND SA, działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 16 listopada 2020 Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki wniosku dotyczącego sposobu rozporządzenia zyskiem netto osiągniętym przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2019/2020 zakończonym 30 czerwca 2020 roku. Zarząd ATLANTA POLAND S.A. postanowił przedstawić Radzie Nadzorczej Spółki wniosek dotyczący sposobu rozporządzenia zyskiem netto w kwocie 5 840 198,29 zł, osiągniętym przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2019/2020 zakończonym 30 czerwca 2020 roku, poprzez: a) przeznaczenie kwoty 609 190,40 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A. b) przeznaczenie kwoty 5 231 007,89 zł na kapitał zapasowy ATLANTA POLAND S.A. Ponadto Zarząd ATLANTA POLAND S.A. rekomendował, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 9 marca 2021 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 29 marca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-16 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki