3,1600 zł
-1,25% -0,0400 zł
Atende SA (ATD)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2019_roczne_sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane_Grupa_Atende_31.03.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupa_Atende_i_Atende_SA_31.03.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_do_skonsolidowanego_raportu_rocznego_Grupy_Atende_za_2019_r_31.03.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej_Atende_SA_31.03.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_sprawozdan_rocznych_Atende_za_2019_r_31.03.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Atende_dotyczace_komitetu_audytu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atende_AF4607_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122019_PL_Pades.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży 295 289 275 606 68 643 64 591
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 041 16 274 4 659 3 814
III. EBITDA 34 393 24 298 7 995 5 695
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18 423 15 139 4 283 3 548
V. Zysk (strata) netto 13 088 11 935 3 042 2 797
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 12 133 10 672 2 820 2 501
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 585 (55 762) 4 088 (13 068)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 848) (8 143) (2 754) (1 908)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17 175) 1 094 (3 993) 256
X. Przepływy pieniężne netto razem (11 438) (62 811) (2 659) (14 720)
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 0,33 0,29 0,08 0,07
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 0,33 0,29 0,08 0,07
Dane XIII-XXI na dzień odpowienio 31.12.2019 oraz 31.12.2018
XIII. Aktywa razem 197 427 210 017 46 361 48 841
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 117 021 125 779 27 479 29 251
XV. Zobowiązania długoterminowe 31 135 25 701 7 311 5 977
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 85 886 100 078 20 168 23 274
XVII. Kapitał własny 80 407 84 238 18 882 19 590
XVIII. Kapitał zakładowy 7 269 7 269 1 707 1 690
XIX. Liczba akcji (szt.) 36 343 344 36 343 344 36 343 344 36 343 344
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 2,21 2,32 0,52 0,54
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 2,21 2,32 0,52 0,54
EBITDA = Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja (wskaźnik niezdefiniowany w MSSF)
KURSY EURO (W ZŁ):
średni kurs w 2019 r.: 4,3018
średni kurs w 2018 r.: 4,2669
średni kurs na dzień 31.12.2019 r.: 4,2585
średni kurs na dzień 31.12.2018 r.: 4,3000
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2019_roczne_sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane_Grupa_Atende_31.03.2020.pdf2019_roczne_sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane_Grupa_Atende_31.03.2020.pdf Sprawozdanie finansowe Grupa Atende za 2019 r.
2019_roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupa_Atende_i_Atende_SA_31.03.2020.pdf2019_roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupa_Atende_i_Atende_SA_31.03.2020.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Atende i Atende SA w 2019 r.
Oświadczenie_Zarzadu_do_skonsolidowanego_raportu_rocznego_Grupy_Atende_za 2019_r_31.03.2020.pdfOświadczenie_Zarzadu_do_skonsolidowanego_raportu_rocznego_Grupy_Atende_za 2019_r_31.03.2020.pdf Oświadczenia Zarządu Atende SA do spr. skonsolidowanego 2019 r.
Informacja_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej_Atende_SA_31.03.2020.pdfInformacja_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej_Atende_SA_31.03.2020.pdf Informacja Zarządu Atende SA dotycząca wyboru firmy audytorskiej
Ocena_Rady_Nadzorczej_sprawozdan_rocznych_Atende_za_2019_r_31.03.2020.pdfOcena_Rady_Nadzorczej_sprawozdan_rocznych_Atende_za_2019_r_31.03.2020.pdf Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań rocznych Atende za 2019 r.
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Atende_dotyczace_komitetu_audytu_2019.pdfOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Atende_dotyczace_komitetu_audytu_2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Atende SA dotyczące komiteru audytu
Atende_AF4607_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122019_PL Pades.pdfAtende_AF4607_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122019_PL Pades.pdf Sprawozdanie z badania raportu rocznego Grupy Atende 2019 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-31 Roman Szwed Prezes Zarządu
2020-03-31 Iwona Bakuła Wiceprezes Zarządu
2020-03-31 Jacek Forysiak Wiceprezes Zarządu
2020-03-31 Szymon Stępczak Wiceprezes Zarządu
2020-03-31 Jacek Szczepański Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-31 Olga Zimoch Dyrektor Działu Kontrolingu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.