REKLAMA

ATENDE S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 r.

2021-04-13 21:29
publikacja
2021-04-13 21:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-13
Skrócona nazwa emitenta
ATENDE S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Atende S.A. za rok 2020, zgodnie z którą postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki powzięcie uchwały o przeznaczeniu kwoty w łącznej wysokości 36 343 344,00 zł pochodzącej z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 wynoszącego 50 419 314,52 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwoty 1 zł na jedną akcję, i przeznaczeniu pozostałej części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 14 075 970,52 zł na kapitał zapasowy Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie daty 27 maja 2021 r. jako dnia dywidendy oraz daty 8 czerwca 2021 r. jako terminu wypłaty dywidendy. Rekomendacja zostanie przedłożona radzie nadzorczej Spółki do oceny. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za 2020 r. podejmie zwyczajne walne zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-13 Iwona Bakuła Wiceprezes Zarządu
2021-04-13 Dariusz Kacprzak Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki