ATENDE S.A.: Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

2020-06-25 11:51
publikacja
2020-06-25 11:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
ATENDE S.A.
Temat
Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że 25 czerwca 2020 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2019. Na mocy ww. uchwały zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 7 995 535,68 zł pochodzącą z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 wynoszącego 14 056 137,26 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 0,22 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 6 060 601,58 zł – na kapitał zapasowy Spółki.

Zgodnie z podjętą uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki dniem dywidendy jest dzień 24 lipca 2020 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 10 sierpnia 2020 r. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 36 343 344.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Roman Szwed Prezes Zarządu
2020-06-25 Iwona Bakuła Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki