REKLAMA

ATC CARGO S.A.: Czwarte wezwanie Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

2020-09-09 15:47
publikacja
2020-09-09 15:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-09
Skrócona nazwa emitenta
ATC CARGO S.A.
Temat
Czwarte wezwanie Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka, Emitent), informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 16 ww. ustawy, Zarząd Spółki wzywa Akcjonariuszy ATC Cargo S.A., posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i zapisanie ich na rachunkach papierów wartościowych.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Gdyni (81-339), przy ul. Polskiej 13a, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Przedmiotowe wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.


Podstawa prawna:
Inne uregulowania - art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798)

Osoby reprezentujące spółkę:
· Artur Jadeszko - Prezes Zarządu
· Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki