39,9000 zł
-0,25% -0,1000 zł
Atal S.A. (1AT)

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-21
Skrócona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat
wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21.08.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 3 w sprawie wyboru na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mateusza Juroszek.

Rada Nadzorcza, podjęła również uchwałę nr 4, którą powołała do składu Komitetu Audytu Pana Krzysztofa Ciołek, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. Pan Krzysztof Ciołek jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej i jednocześnie członkiem niezależnym.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Krzysztof Ciołek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz spełnia kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-21 Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.