39,4000 zł
-1,25% -0,5000 zł
Atal S.A. (1AT)

Powołanie Członka Rady Nadzorczej ATAL S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-20
Skrócona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej ATAL S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20.08.2019r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 4 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji Pana Mateusza Juroszek. Powołanie Pana Mateusza Juroszek do składu Rady Nadzorczej nastąpiło celem uzupełnienia jej składu.
Pan Mateusz Juroszek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Strategicznego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Skończył studia na kierunku zarządzenie i marketing, specjalność zarządzanie strategiczne. Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. Pan Mateusz Juroszek od 2011 do 2019 roku pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu ATAL S.A.
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Pana Mateusza Juroszek, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej albo jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna: §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-20 Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.