REKLAMA

ATAL S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy ATAL S.A. do złożenia dokumentów akcji

2020-10-06 10:59
publikacja
2020-10-06 10:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-06
Skrócona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat
Drugie wezwanie akcjonariuszy ATAL S.A. do złożenia dokumentów akcji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019 poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy, posiadających niezdematerializowane akcje Spółki (serii A) do złożenia dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Cieszynie przy ul. Stawowej 27, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00-16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie stanowi drugie spośród pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych ww. przepisami prawa.

Szczegółowa podstawa prawna: art.16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019 poz. 1798 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-06 Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki