REKLAMA

ASTRO SA: Drugie wezwanie akcjonariuszy Astro S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki

2020-10-30 21:10
publikacja
2020-10-30 21:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-30
Skrócona nazwa emitenta
ASTRO SA
Temat
Drugie wezwanie akcjonariuszy Astro S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki, do złożenia dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Dokumenty należy składać osobiście w biurze Spółki w Warszawie, ul. Inżynierska 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 10 – 15.

Dokumenty akcji zostaną odebrane od akcjonariuszy za pokwitowaniem.

Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wezwań przewidzianych przepisami prawa. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-30 Ryszard Krajewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki